Artikelen


Notariskantoor Montfoort is opgegaan in Notariskantoor Oudewater.

Voor meer informatie zie www.notarisoudewater.nl.

 

 

Hieronder vindt u allerlei artikelen, waaronder na te lezen informatiekaarten, lezingen, en andere voor u wellicht van belang zijnde artikelen.

 

Zo zijn wij niet getrouwd!

20 april 2012

Er is onlangs een campagne gestart onder bovengemelde titel. Op grond daarvan kunt u nagaan of het verstandig is om naar de notaris te gaan om zaken vast te leggen of te wijzigen.

Hieronder vindt u een artikel over partnerschapsvoorwaarden en rechtszekerheid bij samenwoners.

Maakt u gerust een afspraak om daarvoor eens langs te komen.

 

Lezing ZijActief 18 januari 2012: Huwelijksvermogensrecht en actualiteiten erfrecht

21 januari 2012

Op 18 januari is er een bijeenkomst geweest in het Anthoniushof, waarbij een lezing door notaris Kuiper werd gegeven voor ZijActief. U kunt de presentatie hier downloaden en het verzamelbestand inzake alle onderwerpen hier.

 

Schenken al dan niet op papier

Juli 2011

Schenken op papier kan een mooi middel zijn om vermogen over te hevelen naar kinderen.

U leest er meer over in onze nieuwe infokaart die u hier aantreft.

Wij zijn u hierbij uiteraard heel graag van dienst.

Deze maand staan wij hiermee ook in de krant. Klikt u hier voor de advertentie.

 

Levenstestament

Mei 2011

Al geruime tijd leeft de wens bij veel mensen om iets vast te kunnen leggen voor het geval zij wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam geraken, door een (tijdelijke of langdurige) geestelijke of lichamelijke oorzaak.
In het notariaat zijn al vele jaren modellen ontwikkeld, om aan deze wens tegemoet te komen.
Zo werd een "algemene volmacht" of een "euthanasieverklaring" al veelal gemaakt bij notariële akte.

Sinds kort is er tevens een wat uitgebreidere mogelijkheid om al deze specifieke, veelal op maat gesneden, wensen vast te leggen, namelijk in de vorm van een zogenaamd "levenstestament".

Notariskantoor Montfoort heeft hierover een infokaart gepubliceerd, die u hier kunt downloaden.

 

Afvullegaten in combinatie met tweetrapsmakingen

April 2011

Sinds 2010 kan het zo zijn dat er relatief veel (althans meer dan in 2009) erfbelasting moet worden betaald ingeval een van de beide echtelieden overlijdt. Dit komt dan met name doordat de kinderen dan veel belasting zouden moeten betalen over hun erfdelen, welk erfdeel veelal niet meer is dan een niet-opeisbare vordering op de langstlevende.

Voor veel mensen is het dan van belang om de grote vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot van EUR600.000,00 dan beter te gebruiken dan thans veelal het geval is in oude testamenten. Dit kan op allerlei manieren (zoals het maken van een "tweetrapstestament"), zie ook het artikel over de infokaart omtrent de adviezen over testamenten van maart 2011 hieronder.

Een van de mogelijkheden daartoe lijkt om een " afvullegaat" ten behoeve van de langstlevende in een testament op te nemen, waardoor de erfdelen van kinderen door gebruikmaking van dat legaat kleiner worden en er minder behoeft te worden betaald.

Voor meer informatie daarover kunt u hier een infokaart downloaden.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

 

Huis overdragen tijdens leven aan de kinderen

Maart 2011

Let op: door aanscherping van de wetgeving is het veelal niet verstandig om uw woning aan uw kinderen over te dragen tijdens leven, waarbij uzelf een genotsrecht houdt. Dit heeft te maken met een fictiebepaling in de erfbelastingwetgeving, waardoor een eventuel waardestijging alsnog wordt belast!

Lees meer, klik hier.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Kleinkindlegaat

Maart 2011

Het is leuk om een kleinkindlegaat in uw testament op te nemen. En fiscaal voordelig!

Maar wat nu als een kind meer kinderen heeft dan een ander kind? Klik hier voor meer informatie.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Infokaart artikel 13: levensverzekering en de partnerverklaring

Maart 2011

Informatie over de partnerverklaring en de gevolgen voor de erfbelasting bij overlijden.

U leest er alles over in deze bijlage.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Infokaart testamenten

Maart 2011

De vernieuwde infokaart met adviezen over testamenten en enkele berekeningen is hier te downloaden.

Er dient nog een losse bijlage daarbij te worden gedownload. U vindt die bijlage hier.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Pensioenimputatie

Maart 2011

Bekijk hier onze infokaart over pensioenimputatie.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Ga eens na wat je nalaat

 

April 2010

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is gestart met een landelijke informatiecampagne over de vernieuwde successiewetgeving per 1 januari 2010 onder de naam: "Ga eens na wat je nalaat", onder andere door de internetsite www.gaeensnawatjenalaat.nl op het internet te zetten, maar ook middels gebruikmaking van andere media.
Daartoe heeft de KNB een presentatie ter beschikking gesteld.
Bekijk de presentatie in PowerPoint.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Lezing erfrecht SWOM

 

Op donderdag 15 april 2010 heeft notaris mr A.J.W. Kuiper in de kleine zaal van het Antoniushof een lezing gegeven over het erfrecht, waarbij tevens de nieuwe successiewetgeving per 1 januari 2010 is besproken, alsook de veelbesproken tweetrapsmaking.
Verder zijn diverse testamentenmodellen met elkaar vergeleken in fiscale zin.
De tekst van de gehouden lezing kunt u hier downloaden in Powerpoint 2007 en in Powerpoint 1997-2003. Ook is de presentatie beschikbaar in PDF format (Acrobat).

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Tweetrapsmakingen in het nieuws

 

Op 1 maart 2010 is in het tv-programma Rader één en ander besproken over tweetrapsmakingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Ook hebben wij een informatiekaart op ons internetsite geplaatst, welke u kunt downloaden en doorlezen en zodat u zich wellicht al een beeld kunt vormen of een dergelijke tweetrapsmaking voor u een goed testament zou kunnen zijn, met name in het kader van de besparing van successierechten bij het eerste overlijden. Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Notariskantoor Tomlow wordt per 1 maart 2010: Notariskantoor Montfoort!

 

Januari 2010

 

Eind januari is bekend geworden dat mr A.J.W. Kuiper per 1 maart zal worden benoemd, zodat op die datum het kantoor zal overgaan.
Notaris mr H.J.Th.G. Tomlow zal per die datum worden ontslagen.
Bekijk de krantenartikelen:
Algemeen Dagblad 6 maart 2010
IJsselbode maart 2010
Zenderstreek 10 maart 2010

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •