Actueel


Notariskantoor Montfoort is opgegaan in Notariskantoor Oudewater.

Voor meer informatie zie www.notarisoudewater.nl.

 

Hieronder vermelden wij regelmatig actualiteiten, zoals voor u van belang zijnde wetswijzigingen , en interessante uitspraken van hogere rechters en dergelijke.

Ook nieuwtjes het kantoor aangaande worden hier vermeld.

 

Voeging

3 juli 2013

Het protocol te Montfoort is per 1 juli 2013 gevoegd met het protocol in Oudewater. Wat betekent dat voor u(w akten)? Alle akten en registers, alle digitale en papieren kaartenbakken en dergelijke die in Montfoort aanwezig waren zijn nu aanwezig in ons kantoor te Oudewater (Notariskantoor Oudewater, Rodezand 42). U kunt bij ons in Oudewater terecht op iedere werkdag. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken op locatie te Montfoort, in het pand aan de Heiliglevenstraat 10 van Van Kooten advocaten. Wij zijn daar vanaf begin juli niet meer permanent aanwezig op de maandagen, woensdagen en vrijdagmiddagen, zoals in de maand juni het geval is geweest. Mocht u vragen hebben, belt u ons dan rustig.

 

Van Mourik, actualiteiten schenken en erven

10 juni 2013

Professor Van Mourik was gisteren bij autobedrijf P. Verkerk te Montfoort met een praatje over erfrecht en schenkingen en dergelijke. Op uitnodiging van de organiserende Rabobank waren wij daarbij aanwezig om bij de borrel nog vragen te kunnen beantwoorden. Zo maar even wat dingen die daar naar voren kwamen:

- Ten aanzien van de AWBZ geeft Van Mourik aan als oplossing dat het ook mogelijk is om te schenken op papier zonder 6% rente te betalen, omdat het dan opeisbaar is / wordt bij het in het verzorgingshuis gaan en dus ook geen werking zal hebben bij overlijden.

- ten aanzien van de uitspraken voor wat betreft het ongelijke behandelen van ondernemingsvermogen bij overlijden voor de erfbelasting (een enorme vrijstelling van meer dan  EUR 1000.000,00) en overig vermogen is een paar maal een uitspraak gedaan door lagere rechters dat dit onredelijk zou zijn.

Hogere rechters hebben nu evenwel geoordeeld dat dit niet onredelijk is en dat het in het belang is van de onderneming dat deze kan worden voortgezet. Bezwaarschriften en dergelijke aanhouden is dan dus niet langer nodig.

- Schenken en het later terugdraaien? wat dacht u van een herroepelijke schenking met een bewind? U kunt de schenking herroepen en dus terugdraaien als u dat wenst, aldus Van Mourik. Het gevaar van opmaken bestaat niet, want er is een bewind en u mag raden wie dan als bewindvoerder fungeert.

 

Wij vertellen en adviseren u graag!
 

 

Verhuizen!

28 mei 2013

Wij verhuizen per 1 juni 2013 naar de Heilig Levenstraat 10 te Montfoort.

 

Algemene voorwaarden

12 april 2013

We hebben de algemene voorwaarden aangepast in verband met de nieuwe geschillenregeling voor het notariaat.

 

Openingstijden 2013

19 november 2012

Deze zijn nu te vinden onder "openingstijden". In verband met de fusie is het kantoor op vrijdagen gesloten en  op alle andere dagen geopend van 8:45 uur (telefonisch bereikbaar vanaf 9:15  uur) tot 12:30 uur en van 13:15 uur tot 17:00 uur.

Let op: de eerste week van januari zijn wij gesloten!

 

Erfbelasting en uitspraak rechtbank Breda

14 november 2012

We krijgen veel vragen over de uitspraak van de rechtbank Breda, die onlangs heeft geoordeeld dat de vrijstelling voor de erfbelasting bij verkrijgen van ondernemingsvermogen (die enorm hoog is) onredelijk bezwarend is ten opzichte van overig verkregen vermogen. De informatie die wij daarover hebben is dat alle nog niet definitief opgelegde aanslagen erfbelasting als een massaal bezwaar zullen worden behandeld.

 

Ten aanzien van door u eventueel in het verleden betaalde erfbelasting ter zake van nu defintieve aanslagen is het maar de vraag of dit betekent dat u erfbelasting terug kunt krijgen. Allereerst betreft het slechts een uitspraak van een rechtbank, dat in Nederland niet als "dwingend" wordt gezien. Verder vraag ik mij af of dit massale bezwaar zal worden gehonoreerd (ik verwacht eerlijk gezegd van niet).

 

In kranten en dergelijke wordt via advertenties nu aangekondigd dat u zich kunt melden bij advocaten om een bezwaarschrift in te dienen.

Het lijkt mij verstandig even af te wachten omtrent de ontwikkelingen ten aanzien van één en ander en voorbarig om hiervoor direct al kosten voor te maken.

 

Via dit medium houden wij u graag op de  hoogte!

 

Fusie!

18 oktober 2012

Op 1 januari 2013 zullen Notariskantoor Montfoort (in Montfoort) en Notariskantoor Biemans (in Oudewater samengaan.

 

De kantoren werken al sinds jaar en dag samen. Ook de waarneming van de notarissen in Oudewater en Montfoort is steeds over en weer geregeld bij afwezigheid van de notaris. Het samengaan is om die reden een logische stap.

 

Dat heeft natuurlijk feitelijk voordelen (meer kennis en kunde gebundeld in één kantoor), maar ook in deze tijden van economische crisis is het nodig dat de kantoren samengaan (denk aan de woningmarkt die redelijk vast zit).

 

Feitelijk zal mevrouw Biemans van de gelegenheid gebruik maken om te stoppen als notaris.

Wel blijft zij verbonden aan het kantoor voor adviezen, met name in de estate-planningspraktijk.

 

Het kantoor zal in eerste instantie zijn hoofdvestiging gaan krijgen in Oudewater en notaris Kuiper, die in 2010 in Montfoort begonnen is, zal dan feitelijk notaris worden in Oudewater.

We houden nog een vestiging aan in Montfoort (voorlopig aan de Peperstraat 1).

 

Wij houden u hierover natuurlijk op de hoogte! 

 

Nieuwe medewerker

15 oktober 2012

Per maandag 15 oktober is ons team verstrekt met de komst van Angeline van Kasteel, een ervaren kandidaat-notaris. Is de notaris niet aanwezig en heeft u een juridisch-notariële vraag? Vraagt u dan naar Angeline.

 

Flex BV

13 juli 2012

De Flex B.V. zal worden ingevoerd op 1 oktober 2012. Dit wetsvoorstel zal zeker doorgang vinden. Dat houdt in dat u vanaf 1 oktober 2012 geen minimaal kapitaal meer behoeft in te brengen om de BV op te richten en u kunt allerlei rechten aan aandelen verbinden. Heel flexibel dus. Informeert u naar de mogelijkheden!

 

Week van het testament en lentemarkt UPDATE

20 april 2012

Morgen is de lentemarkt in Montfoort. De lentemarkt valt dit jaar na de week van het testament. Ingeval u morgen aan de kraam bij ons een afspraak maakt voor een adviesgesprek over testamenten, huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomsten, ontvangt u geheel in de lijn van de Week van het Testament een korting van €50,00 per akte.

 

Week van het testament en lentemarkt

26 maart 2012

Wij doen weer mee aan de Week van het Testament. Dit wordt dit jaar gehouden van 16 tot en met 20 april 2012. U heeft dan recht op een geheel gratis adviesgesprek conform de landelijke actie. Daarenboven verlenen wij €50,00 korting op een testament ingeval u deze laat passeren tijdens deze week van het testament (dit is geen landelijke korting).

 

Dit jaar staan wij ook weer op de lentemarkt met advies over testamenten. Vorige jaren was de lentemarkt een week voor de week van het testament, nu is de week van het testament een week voor de lentemarkt. Oftewel: als de lentemarkt gehouden wordt is de termijn al voorbij. Dat vinden wij jammer. Om die reden hebben wij besloten de week van het testament een week langer te houden. Dus tot en met 27 april kunt u terecht voor een gratis adviesgesprek en informatie en kunt u gebruik maken van het kortingstarief. Overigens geldt bij ons het gehele jaar door: een eerste adviesgesprek van ongeveer een half uur is altijd geheel gratis.

 

Voor meer informatie zie www.nalaten.nl

 

Notaris bij Man Bijt Hond

26 maart 2012

Notaris Kuiper was te zien bij Man Bijt Hond! Heeft u het gemist? U kunt het hier terugkijken.

 

Huwelijksvermogensrecht gewijzigd per 1 januari 2012

21 januari 2012

Het huwelijksvermogensrecht is gewijzigd per 1 januari 2012. U kunt nu zonder gerechtelijke goedkeuring uw huwelijkse voorwaarden staande huwelijk wijzigen! Informeert u naar de mogelijkheden!

 

Personenvennootschappen

21 januari 2012

Het wetsvoorstel personenvennootschappen, waarbij er openbare vennootschappen zouden kunnen bestaan (een soort vennootschap onder firma's) is in het geheel ingetrokken! Deze wetgeving lijkt dus in het geheel niet ingevoerd te worden.

 

Lezing ZijActief

18 januari 2012

Vandaag hield notaris Kuiper een lezing in het Anthoniushof bij ZijActief over erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenkrecht en andere interessante wetenswaardigheden. Onder artikelen kunt u de presentatie nalezen en een bestand downloaden waarin alle besproken infokaarten kunnen worden gelezen.

 

Overgangsrecht artikel 10 SW toch aangekondigd

19 oktober 2011

Misschien dat de radaruitzending van 26 september 2011 wel heeft gemaakt dat er vragen zijn gesteld over het uitblijven van overgangsrecht. Hoe dan ook: vandaag is bekend geworden dat er toch overgangsrecht zal komen voor het hieronder beschreven probleem ten aanzien van artikel 10 SW!

 

Raderuitzending 26 september 2011

27 september 2011

Gisteren heeft een radaruitzending plaatsgehad over de fictieve bijtelling ingeval een woning door ouders bij leven is overgedragen aan kinderen. Dit is geregeld in artikel 10 van de Successiewet 1956.

Er zijn in feite twee oplossingen te bedenken als men hier onderuit wil komen: "doordraaien"  of "terugdraaien".

Bij doordraaien wordt de eigenaar (de kinderen veelal) geheel eigenaar en wordt afstand gedaan van het gebruiksrecht. Wel is hierbij soms schenkbelasting verschuldigd en soms ook overdrachtsbelasting.
Ook dient een ouder dan elders te gaan wonen (het recht moet wel geëindigd zijn).
Blijft de ouder na afstand wonen dan is gezegd dat een huur moet worden betaald van 6% van de leegwaarde.

Terugdraaien: de eigendom gaat weer naar de ouder. Ook hier is overdrachtsbelasting verschuldigd (echter maar 2%, aangezien het een woning is).

Tenslotte dit: Is er geen sprake van een genotsrecht op het moment van het overlijden (dan wel op een tijdstip daarvoor), dan is de bijtelling niet van toepassing.
Als de ouder kan verhuizen zou dat een mooie oplossing zijn, zodat er geen genotsrecht meer is op het moment van overlijden.
 

 

Veiling en loterij Opstandingskerk Woerden

24 september 2011

Vandaag heeft de veiling door dominee Van Tellingen en de loterij plaatsgevonden onder toezicht van notaris mr A.J.W. Kuiper. Hieronder volgen de uitslagen van de loterij. Een volledig proces-verbaal van de gang van zaken is op verzoek op vraagbaar.

Hier kunt u de lijst van prijzen inzien.

De uitslagen (typefouten voorbehouden):

Prijsnummer 70 is gevallen op lotnummer 1629
Prijsnummer 69 is gevallen op lotnummer 1847
Prijsnummer 68 is gevallen op lotnummer 2070
Prijsnummer 67 is gevallen op lotnummer 1821
Prijsnummer 66 is gevallen op lotnummer 2142
Prijsnummer 65 is gevallen op lotnummer 1753
Prijsnummer 64 is gevallen op lotnummer 2090
Prijsnummer 63 is gevallen op lotnummer 1628
Prijsnummer 62 is gevallen op lotnummer 1463
Prijsnummer 61 is gevallen op lotnummer 2027
Prijsnummer 60 is gevallen op lotnummer 1949
Prijsnummer 59 is gevallen op lotnummer 1320
Prijsnummer 58 is gevallen op lotnummer 2370
Prijsnummer 57 is gevallen op lotnummer 1457
Prijsnummer 56 is gevallen op lotnummer 2472
Prijsnummer 55 is gevallen op lotnummer 1918
Prijsnummer 54 is gevallen op lotnummer 1511
Prijsnummer 53 is gevallen op lotnummer 1266
Prijsnummer 52 is gevallen op lotnummer 1596
Prijsnummer 51 is gevallen op lotnummer 1083
Prijsnummer 50 is gevallen op lotnummer 1119
Prijsnummer 49 is gevallen op lotnummer 1580
Prijsnummer 48 is gevallen op lotnummer 1499
Prijsnummer 47 is gevallen op lotnummer 2461
Prijsnummer 46 is gevallen op lotnummer 2497
Prijsnummer 45 is gevallen op lotnummer 1418
Prijsnummer 44 is gevallen op lotnummer 1594
Prijsnummer 43 is gevallen op lotnummer 1946
Prijsnummer 42 is gevallen op lotnummer 1751
Prijsnummer 41 is gevallen op lotnummer 1860
Prijsnummer 40 is gevallen op lotnummer 2209
Prijsnummer 39 is gevallen op lotnummer 1242
Prijsnummer 38 is gevallen op lotnummer 1748
Prijsnummer 37 is gevallen op lotnummer 2172
Prijsnummer 36 is gevallen op lotnummer 2308
Prijsnummer 35 is gevallen op lotnummer 1950
Prijsnummer 34 is gevallen op lotnummer 1804
Prijsnummer 33 is gevallen op lotnummer 1224
Prijsnummer 32 is gevallen op lotnummer 1301
Prijsnummer 31 is gevallen op lotnummer 1205
Prijsnummer 30 is gevallen op lotnummer 1763
Prijsnummer 29 is gevallen op lotnummer 1428
Prijsnummer 28 is gevallen op lotnummer 2278
Prijsnummer 27 is gevallen op lotnummer 1941
Prijsnummer 26 is gevallen op lotnummer 1368
Prijsnummer 25 is gevallen op lotnummer 2218
Prijsnummer 24 is gevallen op lotnummer 2387
Prijsnummer 23 is gevallen op lotnummer 1570
Prijsnummer 22 is gevallen op lotnummer 2455
Prijsnummer 21 is gevallen op lotnummer 2417
Prijsnummer 20 is gevallen op lotnummer 1373
Prijsnummer 19 is gevallen op lotnummer 2260
Prijsnummer 18 is gevallen op lotnummer 1825
Prijsnummer 17 is gevallen op lotnummer 2374
Prijsnummer 16 is gevallen op lotnummer 2033
Prijsnummer 15 is gevallen op lotnummer 2048
Prijsnummer 14 is gevallen op lotnummer 2199
Prijsnummer 13 is gevallen op lotnummer 1803
Prijsnummer 12 is gevallen op lotnummer 2182
Prijsnummer 11 is gevallen op lotnummer 1323
Prijsnummer 10 is gevallen op lotnummer 1150
Prijsnummer 09 is gevallen op lotnummer 1051
Prijsnummer 08 is gevallen op lotnummer 2118
Prijsnummer 07 is gevallen op lotnummer 1362
Prijsnummer 06 is gevallen op lotnummer 2179
Prijsnummer 05 is gevallen op lotnummer 1136
Prijsnummer 04 is gevallen op lotnummer 1306
Prijsnummer 03 is gevallen op lotnummer 1880
Prijsnummer 02 is gevallen op lotnummer 2329
Prijsnummer 01 is gevallen op lotnummer 1571
 

 

 

Notariskantoor Montfoort in de publiciteit!

22 september 2011

Leuke artikelen zijn verschenen over mr Arjan Kuiper en Notariskantoor Montfoort in de maand september in het Notariaat Magazine en in Ondernamen, het blad voor ondernemers in de regio Lopikerwaard.

Wij hopen binnenkort de artikelen te kunnen publiceren op onze artikelensite!

 

Gemeenschap van goederen

7  juli 2011

De wijziging van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk behoeft met ingang van 1 januari 2012 niet meer plaats te vinden met een gerechtelijke goedkeuring!

Wilde u deze dus laten vervallen of laten aanpassen: dan is het verstandig een dergelijke wijziging na 1 januari 2012 te doen! 

 

Verklaring van geen bezwaar

7 Juli 2011

Per 1 juli is het preventieve toezicht en dus de verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet meer nodig!

Het wetsvoorstel voor de veelbesproken "flex BV" zal niet voor 1 januari 2012 in werking treden.

 

Overdrachtsbelasting naar 2%!

7 juli 2011

Het is zeker: de overdrachtsbelasting voor woningen wordt verlaagd van 6% naar 2% met terugwerkende kracht naar 15 juni.

 

2 Juli 2011

Wij houden  u graag op de hoogte ten aanzien van de overdrachtsbelasting, waarvan ineens gezegd werd dat deze tijdelijk verlaagd zal worden.

 

De KNB heeft een mailing doen uitgaan op 1 juli 2011, woordelijk luidende als volgt:

 

Besluit van 1 juli 2011, nr. BLKB 2011/1290M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 15 juni 2011 voor de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting tijdelijk wordt geheven naar een tarief van 2 procent.

1. Inleiding
In het persbericht van 1 juli 2011 is aangekondigd dat het tarief overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen tijdelijk wordt verlaagd tot 1 juli 2012. Deze maatregel zal worden opgenomen in het Belastingplan 2012. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2012 in werking en werkt terug tot en met 15 juni 2011.

2. Goedkeuring
Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot 1 januari 2012. Daarom keur ik vooruitlopend op wetswijziging het volgende goed.
Goedkeuring
Ik keur goed dat een tarief overdrachtsbelasting van 2 procent wordt toegepast voor de verkrijging op of na 15 juni 2011 van een woning. Hieronder wordt het begrip woning nader toegelicht.

3. Woning
De maatregel ziet uitsluitend op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Onder woningen wordt in dit kader verstaan onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. Het maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat de verkrijger de woning verhuurt aan een particulier.

3.1. Ondergrond, tuin en andere aanhorigheden
De ondergrond en de tuin behoren tot de woning. Tot de woning behoren ook aanhorigheden zoals garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Een garage die tot hetzelfde gebouwencomplex als de woning behoort, wordt ook tot de woning gerekend.
Voorbeeld
Een parkeerplaats onder door particulieren bewoonde flats in een flatgebouw wordt tot de woning gerekend.

3.2. Tijdelijke leegstand
Tijdelijke leegstand ontneemt aan de onroerende zaak niet het karakter van woning.

3.3. Onroerende zaak niet geheel bestemd voor bewoning
Voor onroerende zaken die niet geheel zijn bestemd voor bewoning geldt het volgende.
Uitgangspunt is dat uitsluitend op de waarde van het deel dat voor particuliere bewoning is bestemd het tarief van 2 procent wordt toegepast.
Als de onroerende zaak qua oppervlakte nagenoeg geheel (90% of meer) bestemd is voor bewoning, kan voor de verkrijging van de gehele onroerende zaak het tarief van 2% worden toegepast.

3.4. Voorbeelden van onroerende zaken waarvoor de regeling niet geldt
Niet als woning aan te merken zijn in ieder geval:
- bedrijfsgebouwen en –ruimtes;
- afzonderlijke garageboxen;
- hotels/pensions;
- asielzoekerscentra;
- een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis;
- internaten; en
- grond bestemd voor woningbouw.

3.5. Aandelen in onroerendezaaklichamen
Voor de verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichamen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer geldt het volgende. Het tarief van 2% kan uitsluitend worden toegepast op de waarde als bedoeld in artikel 10 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer voor zover die waarde betrekking heeft op woningen.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug voor de verkrijging op of na 15 juni 2011 van woningen.

Dit besluit vervalt op 1 januari 2012.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 1 juli 2011

de staatssecretaris van Financiën
mr. drs. F.H.H. Weekers

 

Overdrachtsbelasting naar 2%?

1 juli 2011

Vandaag is er veel onrust over de overdrachtsbelasting. Deze zal vermoedelijk van 6% naar 2% gaan bij wijze van tijdelijke maatregel om de woningmarkt weer te stimuleren.

Helemaal duidelijk is dat nog niet.

 

Onze beroepsorganisatie verspreidde dit bericht rond half 4:

Er is besloten het tarief overdrachtsbelasting bij verkrijging van woningen tot 1 juli 2012 tijdelijk te verlagen. Deze maatregel zal worden opgenomen in het Belastingplan 2012. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2012 in werking en werkt terug tot en met 15 juni 2011.

Om te voorkomen dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot 1 januari 2012 wordt in een beleidsbesluit goedgekeurd dat vooruitlopend op deze wetswijziging voor verkrijgingen van woningen op of na 15 juni 2011 een tarief overdrachtsbelasting geldt van 2 procent. Beslissend voor de hoogte van het tarief is dus de datum waarop het belastbare feit plaatsvindt. In het besluit wordt aangegeven wat voor deze maatregel wordt verstaan onder het begrip woning.

In de overgangsperiode is in de aangiften overdrachtsbelasting nog uitgegaan van een tarief van 6% voor woningen. Deze akten worden conform uw aangifte afgedaan. U kunt vervolgens de Belastingdienst verzoeken om een verminderingsbeschikking dan wel teruggaaf van overdrachtsbelasting. U doet dit bij het registratiekantoor waar u de akten ook heeft aangeboden.  
Over de details wordt nog gesproken.

 

Dit kan dus van belang zijn voor u. U ziet staan dat het een wetswijziging is, die nog niet doorgevoerd is.

Wordt deze doorgevoerd dan werkt het terug naar 15 juni.

Wij zullen dan contact opnemen met alle kopers die vanaf 15 juni een woning hebben gekocht om een verzoek tot teruggaaf bij de fiscus.

Voor velen die voor 15 juni een woning hebben gekocht realiseren wij ons dat dit "zuur" kan zijn, dat de terugwerking niet voor eerdere transporten geldt.

Wij (alle notarissen in Nederland) wisten echter in het geheel niet dat deze wijziging eraan zat te komen. Ook onze beroepsorganisatie heeft hier niet eerder een mailing over verspreid.

 

Wij houden u via deze site graag op de hoogte.

 

 

Levenstestament

25 mei 2011

Het levenstestament is een interessant middel om uw wensen en dergelijke vast te leggen ingeval er zich een situatie zou voordoen,  waarbij u zelf niet meer in staat bent om uw wil (tijdelijk of voor langere tijd) te uiten.

Notariskantoor Montfoort heeft daarover vandaag een infokaart op de website geplaatst onder: "artikelen".

 

Wetgeving Huwelijksgemeenschap

24 mei 2011

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen is op 12 april jongstleden door de Eerste Kamer goedgekeurd. Deze regels hebben grotendeels direct werking.

 

Enige wijzigingen die op stapel staan:

- tijdstip ontbinding huwelijksgemeenschap wijzigt;

- regeling bestuursbevoegdheid zal wijzigen;

- positie van schuldeisers na ontbinding huwelijksgoederengemeenschap zal wijzigen;

- afschaffing rechterlijke goedkeuring voor het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden (zodat huwelijkse voorwaarden dus sneller kunnen worden gewijzigd!).

Bron: Lexlumen

 

Oprichten B.V. en verklaring van geen bezwaar

24 mei 2011

Vanaf 1 juli 2011 komt de huidige vorm van preventief toezicht te vervallen, wat betekent dat oprichtingen en statutenwijzigingen van B.V.’s en N.V.’s zonder verklaring van geen bezwaar kunnen plaatsvinden.

Bron: KNB.

 

Week van het testament

26 maart 2011


Notariskantoor Montfoort doet weer mee aan de week van het testament.

Dit is een jaarlijks terugkomend landelijk evenement. De week is van 18-23 april 2011.

Vanaf 1 maart kunt u zich weer melden bij de notaris voor een gratis adviesgesprek van een half uur.


Dit jaar is één en ander uit landelijk oogpunt gezien anders opgezet dan voorgaande keren.

Er wordt daardoor niet meer door elke notaris korting verleend tijdens deze week op een testament.

 

Notariskantoor Montfoort heeft ervoor gekozen om een korting van  €50,00 per testament te verlenen ingeval u in die week een testament laat passeren waarin u een van de aangesloten goede doelen opneemt in uw testament. Informeert u naar de kosten via onze offerteaanvraagpagina!

 

Voor meer informatie: zie ook  www.nalaten.nl .

 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


 

 

Drijvende woning geen onroerende zaak

23 maart 2011

Het Hof 's-Hertogenbosch heeft een bijzondere uitspraak gedaan met betrekking tot een woonboot.

In beginsel is een woonboot een schip en geen onroerende zaak, aldus het Hof.

Ingeval een dergelijke boot dusdanig met de grond verankerd is kan deze echter worden beschouwd als zijnde onroerend. Zoals u weet is bij de overdracht van een onroerende zaak overdrachtsbelasting verschuldigd.

Het Hof gaf in deze casus aan dat deze woonboot niet als zodanig met de grond verankerd was, dat deze als onroerend diende te kwalificeren. Een belangrijke uitspraak dus, alhoewel niet afkomstig van de Hoge Raad, aangezien dan bij een dergelijke overdracht geen overdrachtsbelasting behoeft te worden geheven over de waarde van de boot.

Voor veel (potentiële) woonbootbezitters dus een aardige uitspraak. Nu afwachten of de Hoge Raad deze lijn van het Hof verde zal volgen.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Geregistreerd partnerschap wordt populairder

16 maart 2011

Volgens het AD van vandaag heeft er een vervijfvoudiging plaatsgevonden de afgelopen tien jaar van het aantal

gesloten geregistreerde partnerschappen... Een van de redenen: ontbinding kan op gemeenschappelijk verzoek via onder andere een notaris. Zie ook hieronder artikel van 16 maart 2011: Notaris mag zometeen ook echtscheidingen verzorgen van A tot Z.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Wetsvoorstel tot indiening van verzoekschrift tot echtscheiding door notaris door Tweede Kamer geaccepteerd

16 maart 2011

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel op grond waarvan een
notaris bevoegd is om een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de Rechtbank (wetsvoorstelnummer 31714).
Voorwaarde daarbij is dat het verzoekschrift namens beide echtgenoten wordt ingediend en
de echtgenoten niet verplicht zijn om een ouderschapsplan op te stellen in verband met de aanwezigheid van minderjarige kinderen.
Als het inkomen daartoe aanleiding geeft, kunnen de echtgenoten in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand mits de notaris voor dit doel een overeenkomst heeft gesloten met de raad voor rechtsbijstand.
Tijdens de plenaire behandeling heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toegezegd met de KNB te zullen bespreken dat primair de hierin gespecialiseerde notarissen gebruik zullen maken van de nieuwe bevoegdheid. Hij merkt op dat hier geen ministerieplicht geldt voor notarissen omdat het een niet-gebruikelijke notariële dienst betreft.
Bron: Notamail 16 maart 2011
 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Startersavond Rabobank!

11 maart 2011

Op dinsdag 26 maart aanstaande organiseert de Rabobank samen met Notariskantoor Montfoort en andere ondernemingen een startersavond, gehouden in het St. Joseph in Monfoort vanaf 19:30 uur.

Wilt u een woning kopen en bent u starter? Komt u dan langs! Graag tot ziens op 26 maart.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Artikelen

11 maart 2011

Er zijn enkele artikelen toegevoegd op de "artikelensite" (voor de URL-klik links).

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Lentemarkt

11 maart 2011

Notariskantoor monfoort staat weer op de lentemarkt op 16 april 2011! We hopen weer op schitterend weer!

Voor meer informatie klik hier.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Carnaval!

4 maart 2011

Het is weer carnaval in Montfoort!

Notaris mr A.J.W. Kuiper is gevraagd de trekking te doen van de Carnavalsvereniging Les Boutonniers op vier maart 2011.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Jubileum

Maart 2011

Notariskantoor Montfoort bestaat één jaar!

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 

Uitbetaling derdengelden

Update februari 2011:

Er is gestemd ook in de Ring Utrecht. Vooralsnog blijft de beleidsregel gehandhaafd en wordt er geen verordening vastgesteld.

 

Januari 2011

 

Momenteel is er een discussie gaande of de notaris niet moet worden beperkt in de uitbetaling van derdengelden. Hiertoe is een conceptverordering opgesteld, waarover binnenkort gestemd moet gaan worden. De beleidsregel legt een beperking op aan notaris, zodat hij na bijvoorbeeld de overdracht van een woning, niet meer de makelaarscourtage mag uitbetalen aan de makelaar.

De regelt omtrent uitbetaling zijn de afgelopen jaren verder aangescherpt.

Notariskantoor Montfoort is geen voorstander van de aanscherping van deze regels omtrent de uitbetaling.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Prijswinnaar snoepraden Lentemarkt Montfoort

 

Juli 2010

 

Op de lentemarkt in april 2010 kon men op de stand van Notariskantoor Montfoort onder andere het aantal snoepjes in een pot raden. Aan de prijsvraag waren diverse leuke prijzen verbonden.
Mevrouw Marry van Dijk uit Montfoort heeft daarbij de eerste prijs gewonnen, te weten een gratis testament!

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Ga eens na wat je nalaat

 

April 2010

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is gestart met een landelijke informatiecampagne over de vernieuwde successiewetgeving per 1 januari 2010 onder de naam: "Ga eens na wat je nalaat", onder andere door de internetsite www.gaeensnawatjenalaat.nl op het internet te zetten, maar ook middels gebruikmaking van andere media.
Daartoe heeft de KNB een presentatie ter beschikking gesteld.
Bekijk de presentatie in PowerPoint.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Lezing SWOM

 

15 April 2010

 

Op donderdag 15 april 2010 heeft notaris mr A.J.W. Kuiper in de kleine zaal van het Antoniushof een lezing gegeven over het erfrecht, waarbij tevens de nieuwe successiewetgeving per 1 januari 2010 is besproken, alsook de veelbesproken tweetrapsmaking.
Verder zijn diverse testamentenmodellen met elkaar vergeleken in fiscale zin.
Volgens organisator SWOM zouden er ongeveer 147 belangstellenden aanwezig zijn geweest.
De tekst van de gehouden lezing kunt u hier downloaden in Powerpoint 2007 en in Powerpoint 1997-2003. Ook is de presentatie beschikbaar in PDF format (Acrobat).

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Informatieavond over erfrecht

 

April 2010

 

Notaris Kuiper zal op donderdagavond 15 april a.s. om 20:00 uur een uitleg geven
in de kleine zaal van Woonzorgcentrum Antoniushof te Montfoort over het erfrecht.

Na de pauze zal er dan gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor een ieder die met dit thema te maken heeft.
De toegang is geheel gratis.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Lentemarkt Montfoort

 

April 2010

 

Notariskantoor Montfoort neemt deel aan de Lentemarkt, die op zaterdag 17 april aanstaande zal plaatsvinden in Montfoort.

Heeft u vragen over het erfrecht of andere notariële zaken of wilt u informatie over de week van het testament van 19-24 april aanstaande?

Kom dan naar de Lentemarkt in Montfoort (van 10:00 tot 16:00 uur).

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Tweetrapsmakingen in het nieuws

 

1 maart 2010

 

Op 1 maart 2010 is in het tv-programma Rader één en ander besproken over tweetrapsmakingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Ook hebben wij een informatiekaart op ons internetsite geplaatst, welke u kunt downloaden en doorlezen en zodat u zich wellicht al een beeld kunt vormen of een dergelijke tweetrapsmaking voor u een goed testament zou kunnen zijn, met name in het kader van de besparing van successierechten bij het eerste overlijden. Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Week van het testament

 

Week van het testament

 

Maart 2010

 

Ons kantoor doet mee aan de week van het testament.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.nalaten.nl.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Notariskantoor Tomlow wordt per 1 maart 2010: Notariskantoor Montfoort!

 

Januari 2010

 

Eind januari is bekend geworden dat mr A.J.W. Kuiper per 1 maart zal worden benoemd, zodat op die datum het kantoor zal overgaan.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Wijziging Successiewet 1956

 

November 2009

 

Vanaf 1 januari 2010 treedt nieuwe wetgeving omtrent belastingen over schenkingen en erfenissen in werking die met name ook van belang zijn voor samenwoners, die samenwonen zonder een samenlevingsovereenkomst:

Hieronder hebben wij enige wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

 1. Allereerst worden de oude termen successie- en schenkingsrecht vervangen door de nieuwe wettelijke termen erf- en schenkbelasting.
   
 2. De hoogte tariefgroep die ons land kende (het zogenaamde derdentarief van 41-68% zal in zijn geheel verdwijnen. Dit hoogte tarief wordt verlaagd naar een maximum van 30% tot € 125.000,00 en 40% vanaf € 125.000,00.
   
 3. Het tarief voor partner en kinderen wordt (even afgezien van vrijstellingen) 10% tot een verkrijging van: €125.000,00 (dit tarief was over de zogenaamde eerste schijven lager, namelijk 5% en 8%) en vervolgens 20% vanaf € 125.000,00. Gezien de verhoging voor de tarieven bij schenkingen aan kinderen (was respectievelijk 8% en wordt in 2010 10%) kan het verstandig zijn nog dit jaar (2009) schenkingen - al dan niet "op papier" - aan uw kinderen en/of kleinkinderen te doen.  Wij adviseren u hier graag bij.
   
 4. De vrijstelling erfbelasting voor partners wordt € 600.000 en voor kinderen en kleinkinderen € 19.000. Voor alle “anderen” is dit € 2.000,00.
   
 5. De vrijstelling schenkbelasting voor kinderen wordt € 5.000,00. De eenmalige verhoogde vrijstelling die ouders (eenmalig) aan hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar kunnen doen wordt € 24.000. Voor overige verkrijgers wordt de vrijstelling € 2.000.
   
 6. Ongehuwde samenwoners komen in aanmerking voor het voordelige echtgenotentarief met de hoge vrijstelling van € 600.000,00, mits zij (in de meeste gevallen) een samenlevingsovereenkomst hebben opgemaakt bij notariële akte. Ingeval u ongehuwd samenwoont zonder een samenlevingsovereenkomst adviseren wij u contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Veiling

 

Oktober 2009

 

Op 30 oktober vindt in het zalencentrum St. Joseph aan de Heiliglevenstraat 4 te 3417 HL Montfoort een vrijwillige veiling plaats waarin een pand in Duitsland in het “Thuringerwald” wordt aangeboden.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Beleidsregel uitbetaling gelden

 

Oktober 2009

 

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een beleidsregel ingesteld die per 1 januari 2008 in werking is getreden.
De beleidsregel houdt in dat bij onroerend goed transacties de notaris alleen geld uitbetaalt aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd.
Dit betekent dat de verkoper van een huis, recht heeft op uitbetaling van de koopsom.

 

De notaris mag verkoopsom uitsluitend uitbetalen aan de verkoper en niet op diens verzoek aan iemand anders. De notaris mag bijvoorbeeld niet persoonlijke leningen van een cliënt aflossen op verzoek van de cliënt, of de verkoopopbrengst overmaken naar de kinderen van de cliënt als zijnde een schenking.

 

Alleen in heel bijzondere gevallen mag de notaris wel uitkeren aan een ander dan de verkoper, zoals bij:

 •     aflossing van een hypotheek;
 •     aflossing van een schuld waarvoor beslag is gelegd op het huis of onder de notaris;
 •     betaling van de courtagenota van de makelaar of de taxatiekosten;
 •     betaling van de aanneemsom bij aankoop van een nieuwbouwhuis.

Ook bij een overdracht door een dochtermaatschappij mag de opbrengst niet naar de holding of een andere dochter worden overgemaakt.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Verplicht energieprestatiecertificaat

 

Oktober 2009

 

Sinds 1 januari 2008 zijn verkopers en verhuurders van huizen verplicht bij de verkoop of het sluiten van een huurovereenkomst een energielabel te overhandigen aan de koper of huurder.
Het energielabel vertelt ons alles over de energiezuinigheid van het huis en is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun huis.
Een gecertificeerd adviseur komt kijken naar zaken als de isolatie van het huis, het dak, de muren en de energiezuinigheid van de vaste installaties.
De notaris zal bij de overdracht van het huis aan partijen vragen of het energielabel is overhandigd.
De koper kan desnoods bij de rechter afdwingen dat het energielabel door de verkoper wordt afgegeven.
Overigens is het energielabel alleen verplicht bij koopovereenkomsten die ná 1 januari 2008 zijn gesloten.
Wilt u hier meer over weten? Surf dan naar www.vrom.nl.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •